ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าเยี่ยมชมพื้นที๋โครงการฯ ของสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเข้าเยี่ยมชมพื้นที๋โครงการฯ ของสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม 2560
นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและเข้าดูพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ่านต่อ ...

กิจกรรม CSR

กิจกรรมโครงการ “หอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

กิจกรรมโครงการ “หอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

15 พฤษภาคม 2558
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรม โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมบุญข้าวหลาม ณ ศาลเจ้าแม่เกสร ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมบุญข้าวหลาม ณ ศาลเจ้าแม่เกสร ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

15 พฤษภาคม 2558
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมบุญข้าวหลาม ณ ศาลเจ้าแม่เกสร ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมือง จังหวัดระยองเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไปยังเยาวชน
กิจกรรม “นักสืบชายฝั่งรุ่นจิ๋ว” : ร่วมเรียนรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ณ โรงเรียนวัดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

กิจกรรม “นักสืบชายฝั่งรุ่นจิ๋ว” : ร่วมเรียนรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ณ โรงเรียนวัดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

15 พฤษภาคม 2558
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรม “นักสืบชายฝั่งรุ่นจิ๋ว” : ร่วมเรียนรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ณ โรงเรียนวัดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองเพื่อสร้างจิตสำนึกรักในท้องถิ่นผ่านการติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

วิดิโอโครงการ

ค้นหา

Go to top